PASS office

Veiligheidsactie LMC-TEC

Controleer of het voertuig in aanmerking komt.

Chassisnr:*


* Let op a.u.b. - het chassisnummer bevat alleen het cijfer nul en geen letter O

Stappenplan

 1. Vul hierboven het chassisnummer van Uw voertuig in. U zult dan één van de volgende antwoorden krijgen:
  1. de vensters van het voertuig behoren tot de veiligheidsactie
  2. de vensters van het voertuig behoren tot de waarschuwingsperiode
  3. de vensters van het voertuig vallen niet in de veiligheidsactie en ook niet in de waarschuwingsperiode

Antwoord a - Veiligheidsactie
Uw voertuig valt binnen de veiligheidsactie en U wordt gevraagd een keuze te maken uit de volgende opties:

 1. Aanschaf van nieuwe vensters met een hoge korting op de adviesverkoopprijs. U kunt namelijk geen aanspraak (meer) maken op gratis nieuwe vensters.
 2. Gratis herstel door een schroefverbinding, waarbij gevaar voor derden word voorkomen.

Na uw keuze kunt U Uw gegevens achterlaten op de daarop volgende pagina van deze site en zal een Service Partner volgens planning contact met U op nemen voor een afspraak.

Antwoord b - Waarschuwingsperiode
Uw voertuig valt niet in de veiligheidsactie, maar U kunt bij twijfel de volgende stappen ondernemen.

 1. Maak a.u.b. drie digitale foto's van eventuele onthechtingsverschijnselen van de vensters van Uw voertuig.
 2. Vul het aanvraagformulier op de volgende pagina in en stuur dit met de foto’s digitaal naar ons toe. U kunt de foto's middels een upload mogelijkheid aan het eind van het aanvraagformulier toevoegen.
 3. Uw gegevens en foto's zullen door onze after sales en kwaliteitsdienst beoordeeld worden en waar nodig toegelaten worden tot de veiligheidsactie.
 4. Na toelating tot de veiligheidsactie kunt U nogmaals Uw chassisnummer op deze site invullen, waarna U een keuze kunt maken zoals vermeld bij antwoord a

Antwoord c – geen actie
Uw voertuig behoort niet tot de veiligheidsactie en ook niet tot de waarschuwingsperiode; U hoeft dan ook geen actie te ondernemen.

De veiligheidsactie is afgestemd met de Rijksdienst voor het Wegverkeer en hun buitenlandse collega’s, zoals bijvoorbeeld het Duitse Bondsbureau voor Motorvoertuigen (Kraftfahrt-Bundesamt, KBA), op grond waarvan kan worden aangenomen dat deze verantwoord is omdat de vensterdelen doorgaans pas na verloop van tijd loslaten.

Aanvullende informatie voor dealers
Wanneer klanten met voertuigen uit bouwjaar 2004 (maart 2004 – augustus 2004) bij u langskomen zonder op de hoogte te zijn van de veiligheidsactie of wanneer het betreffende voertuig om een andere reden onder uw aandacht komt, dan vragen wij u het voertuig extra goed te controleren en de klant te informeren over de veiligheidsactie.